OPM administraties is een administratiekantoor in Utrecht.

Wij nemen onze klanten de zorg om hun administratie uit handen. Ons administratiekantoor doet dat door de hele administratie of een deel daarvan te verzorgen.

De klant kan zich dus richten op het ondernemen en laat de administratieve rompslomp over aan zijn administratiekantoor uit Utrecht.

Ons administratiekantoor fungeert ook als coach en als klankbord voor de ondernemer. Wij beseffen ons maar al te goed dat de ondernemer er vaak alleen voor staat. Het kan dan prettig zijn om te overleggen met een partner die de situatie kent, een partner die ook de markt kent en een partner die soms in dezelfde situatie heeft gezeten en anders klanten heeft geadviseerd die met een soortgelijke situatie te maken hebben gehad.

Als administratiekantoor staan wij midden in de samenleving.

Ook dit jaar verzorgen wij weer uw aangifte inkomstenbelasting.